Bas van der Bent commentaar

27 maart 2012

Wandelgids voor zinzoekers

Filed under: Geen categorie — basalk @ 13:09

Het internet is centraal komen te staan in het leven van alledag. Geen televisie of radio-uitzending, geen krant en folder, of er wordt wel naar het internet verwezen. Ook persoonlijke contacten tussen mensen over heel de wereld vindt in toenemende mate plaats via het internet. Zo komt het dat zelfs het nieuws tot ons komt via het internet. De profetie van de Franse theoloog Teilhard de Chardin uit de jaren 50 dat in de volgende fase van de evolutie de mensen op de wereld via de computer met elkaar verbonden zijn lijkt in onze dagen te gaan uitkomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de twaalf wereldreligies in al hun verscheidenheid  hun plaats op het internet hebben ingenomen. Onze tijd kenmerkt zich ook door een steeds meer loslaten van vaststaande waarden en overtuigingen en mensen die op zoek gaan naar een nieuwe zin voor hun leven en hun handelen. Hoog tijd dus voor een gids voor mensen die op zoek gaan en die daarbij gebruik maken van hetgeen het internet hen biedt aan mogelijkheden, websites, blogs, webfora, sociale netwerken etc., de zinzoekers op het web. De Stichting Zinzoeken op het Web biedt zich daarbij aan als gids, niet een gids langs gebaande paden maar een gids in de discussie hoe in de woestenij van informatie en mogelijkheden de eigen paden te ontdekken. De Stichting organiseerde eerder al een zeer geslaagde conferentie over wat er al wel en wat er nog niet te vinden is op het gebied van zingeving, spiritualiteit en religie. Nu verschijnt een papieren boek dat ter hand genomen kan worden bij de eigen digitale zoektocht en die zoektocht ook enigszins zinvol kan maken. Het boek is geschreven door een groot aantal professionals van uiteenlopende disciplines. Er zijn wetenschappers bij maar ook uitvoerenden. Er zijn theologen, sociologen, communicatiedeskundigen zowel op wetenschappelijk als uitvoerend niveau en hobbyisten die van hun hobby hun bedrijf en broodwinning hebben gemaakt. Toch telt het boek maar 158 pagina’s. Het is een handboek geworden met een stevige theoretische ondergrond, zowel op theologisch en sociologisch gebied, evenals op het gebied van de communicatiewetenschap. Naast deze theoretische ondergrond kent het boek de beschrijving van een aantal concrete voorbeelden en praktische handreikingen om zelf op zoek te gaan naar voorbeelden van zingeving op het net en om een bijdrage in de zingeving te gaan bieden. Met hulp van dit boek zou je een goed onderbouwde beleidsnota kunnen opstellen en een profiel kunnen ontwerpen voor een website van een religieuze groepering, een gemeente of een groep die haar opvattingen en activiteiten wil delen. Een helder profiel is immers nodig om een website te bouwen en een beleid is nodig om de communicatie die ontstaat ook op gang te houden. Met name in de vrijzinnige delen van het Nederlands Protestantisme ontbreken nog veel digitale presenties die in andere delen van het religieuze leven wel aanwezig zijn. De aanwezigheid van vertegenwoordigers van niet christelijke levensovertuigingen naast vertegenwoordigers van Protestanten en rooms-katholieken laat zien dat iedere stroming en plaatselijke gemeente of gemeenschap zich een ruimte op het web moet toe-eigenen om de zinzoekers op het web het vinden mogelijk te maken. Wat dat betreft is het te hopen dat het boek een ruime verspreiding krijgt, het is een aanwinst en maakt voorlopig nieuwe gidsen overbodig.

 

Zinzoekers op het web – Over internet en geloofsbeleving.

Albert Benschop, Connie Menting- red.

Uitgeverij Skandalon

€ 14,50

ISBN 978-94-90708-42-9

 

 

Advertentie

2 maart 2012

The Passion in Rotterdam

Filed under: blog — basalk @ 11:54
Tags: , ,

Vorig jaar werd in Gouda een show opgevoerd die het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth zou moeten verbeelden. Nergens was het bloed te zien, of het ruwhouten kruis waaraan hij was gehangen. Nee popsongs klonken er en door de straten van Gouda werd een reusachtig verlicht plastic kruis gesjouwd als amulet voor de welvarende samenleving die door het Christendom in Gouda zou zijn gebracht. Wie gewoon de verhalen in de Bijbel naleest, er staan minstens vier verschillende verhalen over het proces en kruisdood van Jezzus van Nazareth, kan lezen dat het spektakel in Gouda weinig tot niets te maken had met wat er ooit ovr het gebeuren in Jeruzalem werd verteld en opgeschreven. Dit jaar wordt de show in Rotterdam herhaald, met andere popartiesten en met meer publiek hoopt men dan. Dat is jammer. Want zeker in Rotterdam zou het lijdensverhaal en haar betekenis heel goed verbeeld kunnen worden. Een drager van het kruis met de doornenkroon die gevolgd wordt door een optocht van de slaven en onschuldige slachtoffers van onze dagen. Kinderen uit India geketend aan naaimachines om onze goedkope kleding te maken, Congolese slaven die de grondstoffen delven voor onze mobiele telefoons, Bulgaarse en Tsjechische meisjes die gedwongen worden te werken in onze seksindustrie, vreedzame protesterenden uit Holms die door hun eigen regering beschoten worden, gewetensgevangenen uit China en tal van andere landen. Wie op een middag gaat brainstormen met organisaties als Amnesty, Oxfam-Novib, Solidaridad en Fair Trade kan zo een optocht samenstellen van onschuldige slachtoffers van geweld en onderdrukking die mede onze welvarende samenleving in stand moeten houden. Het verhaal van de Bijbel is dat de kruisdood vaan Jezus van Nazareth die slachtoffers kan bevrijden. Ze zijn geen slachtoffer van natuurrampen of natuurwetten maar slachtoffer van ons verlangen naar brood en spelen, goedkoop brood en eindeloze spelen als de Passion. Hopelijk bekeren de organisatoren van de Passion zich nog op tijd en gaan ze het Bijbelverhaal naar onze tijd brengen in plaats van de zouteloze spelen waar het publiek om vraagt.

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.