Bas van der Bent commentaar

13 april 2010

Voetbal is burgeroorlog

Filed under: blog — basalk @ 17:59
Tags: , , , , , , , ,

Denk niet dat de oorlog zich op het veld afspeelt, dat is te naïef gedacht. De oorlog is er juist buiten. En om ons te verdedigen zetten we een muur van zeecontainers om het grootste stadion van ons land. Dan mag de bekerfinale tussen de clubs uit twee van de vier grote steden gespeeld worden. Met die muur is het nog steeds niet klaar. Tien pelotons ME in vol ornaat en zwaar bewapend, 1200 dienders, evenveel als er soldaten in Afghanistan zijn. De maatregelen en de personele inzet die bij een echte oorlog horen. De voetbalorganisatie en in het verlengde daarvan de overheid weten precies wie er voldoende tijd en geld hebben om naar die voetbalwedstrijd te gaan. Men suggereert dat de informatie nodig is voor het opsporen van relschoppers, maar niemand die controleert of ook niet een zieke of spijbelende werknemer wordt opgespoord. Wie een demonstratie voor of tegen iets in binnen of buitenland wil organiseren krijgt geen toestemming als er zoveel personele en materiële inzet van de overheid nodig zou zijn. Ook een optreden van internationaal vermaarde artiesten die een zekere inzet van politie nodig zou hebben krijgt in onze samenleving geen kans. Alleen bij voetbal accepteren we kennelijk de burgeroorlog die zich in onze samenleving heeft genesteld. Maar een oorlog loopt uit op vrede. Terugdringen van de oorzaak van de oorlog, een vredesconferentie. Wellicht is het nodig om het betaalde voetbal een aantal jaren te verbieden in ons land als zijnde provocatief. Amateurvoetbal is voorlopig nog net iets vreedzamer en als ook dat uit de hand loopt moet de sport maar beperkt worden tot wielrennen en andere vreedzame sporten. Want hoe leuk voetbal kan zijn, een burgeroorlog moeten we er niet voor over willen hebben.

Advertenties

Blog op WordPress.com.