Bas van der Bent commentaar

26 maart 2010

Egoïstisch Kiezen

Filed under: blog — basalk @ 16:25
Tags: ,

Heel langzaam komen de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen in de publiciteit. Waar gaan dan de verhalen over? Over de AOW leeftijd, de bezuinigingen en de hypotheekrente. Binnenlandse economische problemen die de mensen wellicht zwaar kunnen raken maar die op wereldschaal eigenlijk maar futiele problemen zijn. De Nederlandse pers schenkt dus alleen aandacht aan onderwerpen van eigen belang. De keuzes moeten gemaakt worden op basis van egoïstische motieven. Want op wereldschaal gaat het om keuzes van leven en dood. Een hele eeuw heeft West Europa aan technologische vernieuwing kunnen doen op grond van de goedkope grondstoffen die zij haalde uit haar koloniën en vervolgens uit haar voormalige koloniën de ontwikkelingslanden. Nu moeten die arme landen, voornamelijk in Afrika, concurreren met de West Europese landen die een geweldige technologische voorsprong hebben. En wat blijkt? De handelsvoorwaarden zijn zo gedicteerd door de West Europese landen en de Verenigde Staten dat geen beginnend land daar tegen op kan concurreren. Zelfs de boeren in arme landen worden weggeconcurreerd waardoor er lokaal te weinig voedsel wordt geproduceerd en er herhaaldelijk hongersnoden ontstaan. Afschaffen van die oneerlijke handelsvoorwaarden zou dus de leus moeten zijn van elke politieke partij die de honger in de wereld te lijf wil gaan. Maar de schuld wordt gemakkelijk gegeven aan de Verenigde Staten die dat dan niet zou willen. Alsof een sterk Europa onder aanvoering van Nederland niet een publieke opinie in Amerika kan beïnvloeden. Er zijn nog veel partijcongressen waarop invloed op die verkiezingsprogramma’s uitgeoefend kan worden en in de komende campagne willen veel politici in gesprek met kiezers. Het is te hopen dat al die goedwillende kiezers die zoveel geven aan charitatieve organisaties en die toch overweldigend reageerden op noodsituaties als de Tsunami en de aardbeving in Haïti ook onze politici op hun verantwoordelijkheid voor de honger en armoede in de wereld willen aanspreken.

 

Advertentie

Blog op WordPress.com.