Bas van der Bent commentaar

2 maart 2012

The Passion in Rotterdam

Filed under: blog — basalk @ 11:54
Tags: , ,

Vorig jaar werd in Gouda een show opgevoerd die het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth zou moeten verbeelden. Nergens was het bloed te zien, of het ruwhouten kruis waaraan hij was gehangen. Nee popsongs klonken er en door de straten van Gouda werd een reusachtig verlicht plastic kruis gesjouwd als amulet voor de welvarende samenleving die door het Christendom in Gouda zou zijn gebracht. Wie gewoon de verhalen in de Bijbel naleest, er staan minstens vier verschillende verhalen over het proces en kruisdood van Jezzus van Nazareth, kan lezen dat het spektakel in Gouda weinig tot niets te maken had met wat er ooit ovr het gebeuren in Jeruzalem werd verteld en opgeschreven. Dit jaar wordt de show in Rotterdam herhaald, met andere popartiesten en met meer publiek hoopt men dan. Dat is jammer. Want zeker in Rotterdam zou het lijdensverhaal en haar betekenis heel goed verbeeld kunnen worden. Een drager van het kruis met de doornenkroon die gevolgd wordt door een optocht van de slaven en onschuldige slachtoffers van onze dagen. Kinderen uit India geketend aan naaimachines om onze goedkope kleding te maken, Congolese slaven die de grondstoffen delven voor onze mobiele telefoons, Bulgaarse en Tsjechische meisjes die gedwongen worden te werken in onze seksindustrie, vreedzame protesterenden uit Holms die door hun eigen regering beschoten worden, gewetensgevangenen uit China en tal van andere landen. Wie op een middag gaat brainstormen met organisaties als Amnesty, Oxfam-Novib, Solidaridad en Fair Trade kan zo een optocht samenstellen van onschuldige slachtoffers van geweld en onderdrukking die mede onze welvarende samenleving in stand moeten houden. Het verhaal van de Bijbel is dat de kruisdood vaan Jezus van Nazareth die slachtoffers kan bevrijden. Ze zijn geen slachtoffer van natuurrampen of natuurwetten maar slachtoffer van ons verlangen naar brood en spelen, goedkoop brood en eindeloze spelen als de Passion. Hopelijk bekeren de organisatoren van de Passion zich nog op tijd en gaan ze het Bijbelverhaal naar onze tijd brengen in plaats van de zouteloze spelen waar het publiek om vraagt.

Advertenties

13 april 2010

Voetbal is burgeroorlog

Filed under: blog — basalk @ 17:59
Tags: , , , , , , , ,

Denk niet dat de oorlog zich op het veld afspeelt, dat is te naïef gedacht. De oorlog is er juist buiten. En om ons te verdedigen zetten we een muur van zeecontainers om het grootste stadion van ons land. Dan mag de bekerfinale tussen de clubs uit twee van de vier grote steden gespeeld worden. Met die muur is het nog steeds niet klaar. Tien pelotons ME in vol ornaat en zwaar bewapend, 1200 dienders, evenveel als er soldaten in Afghanistan zijn. De maatregelen en de personele inzet die bij een echte oorlog horen. De voetbalorganisatie en in het verlengde daarvan de overheid weten precies wie er voldoende tijd en geld hebben om naar die voetbalwedstrijd te gaan. Men suggereert dat de informatie nodig is voor het opsporen van relschoppers, maar niemand die controleert of ook niet een zieke of spijbelende werknemer wordt opgespoord. Wie een demonstratie voor of tegen iets in binnen of buitenland wil organiseren krijgt geen toestemming als er zoveel personele en materiële inzet van de overheid nodig zou zijn. Ook een optreden van internationaal vermaarde artiesten die een zekere inzet van politie nodig zou hebben krijgt in onze samenleving geen kans. Alleen bij voetbal accepteren we kennelijk de burgeroorlog die zich in onze samenleving heeft genesteld. Maar een oorlog loopt uit op vrede. Terugdringen van de oorzaak van de oorlog, een vredesconferentie. Wellicht is het nodig om het betaalde voetbal een aantal jaren te verbieden in ons land als zijnde provocatief. Amateurvoetbal is voorlopig nog net iets vreedzamer en als ook dat uit de hand loopt moet de sport maar beperkt worden tot wielrennen en andere vreedzame sporten. Want hoe leuk voetbal kan zijn, een burgeroorlog moeten we er niet voor over willen hebben.

Blog op WordPress.com.